Samen kerk zijn

Als christen leven we in verbondenheid met Jezus Christus. Zijn relatie met ons inspireert ons om zelf relaties aan te gaan, niet alleen met andere leden van de Opstandingskerk, maar net zo goed met iedereen om ons heen. We zijn gezegend, en willen tot zegen zijn voor onze omgeving.

Huiskring

De huiskring is een groep van ongeveer 10 personen die elke twee weken bijeenkomen om met elkaar te delen, te bestuderen en te ondersteunen. De huiskring is de kerk in het klein en een centrale plek om God en anderen te ontmoeten. Veel leden van de Opstandingskerk zijn lid van een kring.

Wil je lid worden van een kring, of een keer bij een kring kijken? Neem dan contact met ons op via het formulier op deze pagina.

Utrechtgroepen

Naast huiskringen zijn we ook actief in Utrechtgroepen. Utrechtgroepen bestaan uit zowel leden als niet-leden van de Opstandingskerk die op verschillende locaties in Utrecht regelmatig bij elkaar komen rondom een activiteit zoals koffiedrinken, ontmoetingen in het park of een gezamelijk avondeten.

In de groepen gaat het om het opbouwen van langdurige relaties, waarin het leven open en eerlijk met elkaar gedeeld kan worden.

Veilige kerk zijn: Meldpunt misbruik

De Opstandingskerk wil een plaats zijn waar zorg is voor individuele leden, waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu (je bent welkom zoals je bent). Maar we beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Daarom hebben we besloten dat we een aantal maatregelen willen nemen die enerzijds bijdragen aan preventie (het voorkomen van misbruik) en anderzijds tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.

Binnen team Jeugd onderschrijven medewerkers een gedragscode en vragen wij een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen

Binnen De Opstandingskerk zijn twee vertrouwenspersonen actief. Herman Satter en Andrea Gortemaker. De vertrouwenspersoon:

  • functioneert onafhankelijk
  • de functie van vertrouwenspersoon is niet te combineren met andere vertrouwensposities of leidinggevende posities binnen de Opstandingskerk

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@opstandingskerkutrecht.nl

Externe vertrouwenspersoon

De Opstandingskerk is aangesloten bij het Meldpunt Misbruik (www.meldpuntmisbruik.nl).
Maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via 06 810 801 17 of per e-mail: vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl.

Onveilige situaties

(Seksueel) misbruik komt overal voor waar machtsongelijkheid is. Cijfers tonen aan dat de dader van misbruik in de meeste gevallen iemand is uit het sociale netwerk van het slachtoffer. Dat wil dus zeggen dat misbruik ook voorkomt in gezinnen, familie- of vriendenkring, tussen kerkleden onderling, op school, het werk of de sport. Zijn betrokkenen lid van de plaatselijke kerk, dan kan de kerk niet zwijgend toekijken. Met name bij misbruik van minderjarigen dient het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ingeschakeld te worden (www.veiligthuis.nl) en/of de politie.