Gebed

Gebed is contact hebben met God. We mogen met God spreken. In onze gemeente hebben we diverse vormen van gebed

Gebed

Als gemeente willen we samen met en voor elkaar bidden tot onze God. We mogen aan Hem vragen wat we willen en nodig hebben, en we mogen Hem aanbidden in onze gebeden. Ook geloven dat we God spreekt tot ons in onze gebeden als we naar Hem luisteren in ons gebed.

Er is ruimte voor gebed in onze diensten. Je kan gebed aanvragen vooraf via de scriba van onze gemeente. Je kan ook je gebed opschrijven in het gebedenboek wat achter in de kerk ligt. We delen deze gebedspunten ook in onze ap, zodat we samen voor elkaar kunnen bidden.

Er zijn gebedsgroepen die samen bidden. Wanneer je zou willen deelnemen aan een groep kan je hiervoor een mail sturen aan toerusting@opstandingskerkutrecht.nl

We bieden ook gebedsministry aan in onze diensten. Deze info vind je bij de volgende link.