Pastorale zorg

We laten ons bij pastoraat inspireren door de Here Jezus zelf.

Pastorale zorg

Het doel van pastoraat is mensen naar Jezus leiden, zoals Jezus zijn schapen leidt. Jezus leidt zijn schapen naar rustige wateren en grazige weiden. Die zijn bij Jezus te vinden. Daarom mogen we in het pastoraat mensen naar Jezus leiden. Dat is waar mensen uiteindelijk ook behoefte aan hebben. Ben ik geliefd? Ben ik geaccepteerd? En ben ik van waarde? Bij Jezus zeker!

Pastoraat is ook in er voor een ander zijn. Luisteren naar zijn/haar verhaal. Vragen stellen. Niet altijd het antwoord (hoeven) hebben. Maar wijzen op Jezus. Aanmoedigen om naar hem op zoek te gaan. Samen met hem te leven. Daarnaast mag er ook doorgevraagd worden, mogen we elkaar scherpen, om elkaar verder te helpen.

Pastorale zorg vind vaak al eerst plaats in de huiskring. Deel het leven en bemoedig elkaar. Wees blij met elkaar in mooie momenten en deel verdriet bij moeilijke gebeurtenissen. Pastoraat kan ook via kringen bijspringen als dat nodig is.

Pastoraat wordt hierin gesteund door team Toerusting en Gebed. Daar vind coaching en onderwijs plaats, inhoudelijke verdieping. Daar zijn misschien wel meer antwoorden te vinden dan in Pastoraat.

Pastoraat valt onder team zorg. Zoek je contact, mail dan naar voorzitterpastoraat@opstandingskerkutrecht.nl