Wie zijn wij

We zijn een NGK-gemeente met veel studenten, starters en gezinnen. We willen graag met elkaar het Goede Leven van God ontdekken en uitdelen in de stad.

Wie zijn wij

We willen gemeenteleden, kerkbezoekers en mensen in de omgeving van de Opstandingskerk inspireren om de liefde van God te leren kennen.

We geloven dat Gods liefde bedoeld is op 3 manieren:

  • Jij (persoonlijk)
  • Wij (als gemeente: met en voor elkaar en voor anderen)
  • De ander (jij in jouw leven, werk, stad en wereld etc.)

Uitgangspunt

Jezus zegt in Johannes 3:16:
‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
We mogen Zijn liefde uitdragen naar elkaar en naar onze stad.

Visie

We zijn een kerk waar je welkom bent, wie je ook bent en wat je verhaal ook is. We geloven dat Jezus van jou houdt en het goede met ons voorheeft. Daarom willen we een kerk zijn waar je gezien, gemotiveerd en uitgedaagd wordt om samen het goede leven in Gods Koninkrijk te ontdekken. Dat willen we vieren, uitdragen met hoofd, hart en handen en zo jou en de stad tot bloei brengen en tot zegen te zijn.

Focus

1. Leven met de Heer

Met Christus opgestaan willen we Hem steeds beter leren kennen en Hem volgen. In de diensten eren we God en verkondigen we het evangelie. Aan de hand van duidelijke thema’s voor diensten, kringen en cursussen pakken we dit uit en passen we dit toe. Als gemeente met veel kinderen en jongeren is het doorgeven van het evangelie aan de volgende generaties van het grootste belang.

2. Leven met elkaar

We zijn een gemeente van huiskringen en daar delen we lief en leed. Daarnaast blijven met elkaar zoeken naar andere vormen en activiteiten om elkaar steeds beter te leren kennen, meer met elkaar te delen en van elkaar te leren als gemeenschap. Omdat we leven met elkaar belangrijk vinden, houden we het aantal taken en functies beperkt.

3. Leven met onze naasten

Ons dagelijks leven in de huidige samenleving stelt ons steeds voor de vraag hoe daar als Christen het evangelie te verkondigen. Het antwoord op die vraag is voor iedereen verschillend. Juist daarom ondersteunen we op verschillende manieren elkaar om het goede nieuws ook op de plek waar je leeft en werkt te laten zien. Als Opstandingskerk willen we tot zegen zijn voor onze naasten en doen we dit samen met de andere kerken in de stad.