Ministry

Tijdens een aantal diensten, in ieder geval bij het avondmaal, bieden we gebedsministry aan.

Ministry

Bij gebedsministry bid je met twee personen voor een derde persoon. Je doet dat in de verwachting dat God, vanuit de kracht van de Heilige Geest bij jullie is. Gebedsministry is een luisterend gebed. Tijdens het gebed vallen er regelmatig stiltes. Daarin luister je samen naar wat God zegt en sluit je aan bij wat Hij aan het doen is in de persoon waarvoor je bidt.
We vinden het fijn om samen te bidden en daarom ben je van harte welkom om voor je te laten bidden wanneer we er zijn in de dienst.