Diaconale zorg

De diaconie helpt de gemeente en de mensen in de stad met het zorgen voor elkaar. Met tijd, aandacht en financieel.

Diaconale zorg

Wij willen zorgen voor de arme, zieke en eenzame mensen in de Opstandingskerk. Dit doen we niet alleen: de huiskringen, ouderlingen en anderen helpen hierbij mee. Soms krijgt iemand al professionele hulp. Dan overleggen we eerst met de professionals wat wij aanvullend kunnen doen. We kunnen het probleem vaak niet oplossen. Wel kunnen we helpen met concrete zaken. Bijvoorbeeld boodschappen of een nieuwe fiets, advies over hulpverlening of het opzetten van een mantelzorg-netwerk. Ook mensen buiten onze gemeente kunnen rekenen op onze hulp. In zo’n geval overleggen we altijd met professionals of dit verstandig is.

Via organisaties kunnen we ook veel Utrechters helpen. Denk hierbij aan o.a. Present, het Leger des Heils, de Voedselbanken, het Buurtpastoraat in Zuilen. Dit doen we door de organisaties financieel te ondersteunen, Bijvoorbeeld door collectes. Maar we overleggen ook met hen hoe wij ons als kerk kunnen inzetten in de stad. Komt er een concrete vraag? Dan vragen we jullie natuurlijk om hulp.

Kom bij ons als je financiële of praktische hulp nodig hebt. Maar ook als je iemand anders wilt helpen.
Het eerste aanspreekpunt is vaak de huiskring. Deel je zorgen en help elkaar. De diaconie kan ook via een huiskring bijspringen als dat nodig is.

Diaconie valt onder team zorg. Zoek je contact, mail dan naar diaconie@opstandingskerkutrecht.nl.