Doop en Avondmaal

We laten onze kinderen dopen als teken van het verbond met God en vieren met elkaar het avondmaal, omdat Jezus voor onze zonden is gestorven.

Doop en Avondmaal

Dopen

De doop is de manier waarop je gaat horen bij Jezus Christus en bij zijn gemeente. In onze gemeente worden vooral veel kinderen gedoopt. Want we zijn een jonge gemeente met veel jonge gezinnen. Zo nu en dan vindt er ook volwassendoop plaats als iemand Jezus heeft leren kennen en graag bij hem en zijn gemeente wil gaan horen.

Doopzondagen

In het najaar van 2023 zijn dit de doopzondagen:

 • zondag 10 september 2023
 • zondag 5 november 2023

Doopavonden

Elke 3 maanden vindt een doopavond plaats in de kerk. Meestal op woensdagavond van 20.30 – 21.30 uur. Op die avond spreken we door over de Bijbelse betekenis van de doop, de doopvragen en praktische zaken rond een doopdienst.

Informatie voor ouders die hun kind willen laten dopen

 • Geef de geboorte van je baby door aan Afke (Secretariaat) secretariaat@opstandingskerkutrecht.nl) Fijn als je een foto meestuurt! Naar aanleiding van het bericht van geboorte verschijnt er op Scipio een geboortebericht en wordt er in de eerstvolgende zondagse dienst gedankt voor de geboorte. Je kunt ook een  voorkeurlied aandragen voor in de doopdienst.

Informatie over de doopdienst

 • Tijdens de doopdienst worden foto’s getoond van  de te dopen baby’s en het gezin waar ze bij horen. Stuur daarom uiterlijk de vrijdag voor de doopdienst een foto van jullie baby én een foto van jullie als gezin naar:  Beamteam beamteam@opstandingskerkutrecht.nl
 • Op de zondag van de doopdienst worden de  doopouders met hun baby (en eventuele andere kinderen) om 10.10 uur in zaal 3 verwacht. Daar is een gezamenlijk moment van gebed waarna we de kerkzaal ingaan.
 • De doop vindt in de regel plaats aan het begin van de dienst, vóór de Bijbellezing en verkondiging.
 • Bij het beantwoorden van de vragen komen de doopouders op het podium staan. Zij stellen zich eerst voor aan de gemeente en kunnen eventueel iets persoonlijks delen.
 • Na de doop vertrekken de jonge kinderen naar de Bendes
 • Na de dienst is er koffie, thee en ranja voor alle aanwezigen
 • Er is voor de doopouders na de dienst gelegenheid om kosteloos gebruik te maken van een van de zalen in de kerk om eigen familie en vrienden te ontmoeten.

Avondmaal


Als geloofsgemeenschap van de Opstandingskerk vieren we om de maand het Avondmaal, de maaltijd van de Heer. We doen dat als leden van Christus’ lichaam, zijn kerk. Door middel van deze maaltijd gedenken we de dood van Christus aan het kruis en vieren we dat Hij met zijn levendmakende Geest in ons wil wonen. Het avondmaal is voor jong en oud, van welke leeftijd ook maar. We maken gebruik van witbrood en druivensap. Er is ook eventueel ook glutenvrij brood.

Gastvrij

Voor gasten die in onze diensten aanwezig zijn klinkt aan het begin van de Avondmaalsdienst deze uitnodiging:

Vandaag vieren wij de maaltijd van onze Heer Jezus.
Als je hier vandaag aanwezig bent als gast, en Christus van harte volgt,
ben je van harte welkom om deze maaltijd mee te vieren.

Avondmaalszondagen najaar 2023

Hieronder staan de data:

 • zondag 8 oktober 2023
 • zondag 10 december 2023